Jag har just deltagit i ett webbinarium om hjärnblödningar, både subarachnoidala och intracerebrala blödningar täcktes. Mycket bra webbinarium. En av de deltagande forskarna beskrev den myckna forskning i kölvattnet av covid-19 som “Well motivated garbage” vilket hen menade var ok i den situation vi befann oss i med en ny sjukdom men menade att det nu är dags att besinna sig och försöka producera forskning med högre kvalitet. Jag kan bara instämma i detta efter att ha reviewat två manus som var covid-19 relaterade. Allt i dem imponerade inte.