Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

I Skaraborgs sjukhus facebook

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, November 12, 2020 22:46:30

Vår publicerade artikel från SLAG nämndes i Skaraborgs sjukhus Facebook. Det är roligt att sjukhuset uppmärksammade vår forskning.Finesser i Canvas – tydlighet krävs

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, November 12, 2020 15:00:35

I Högskolan Västs “nya” lärplattform Canvas som vi nu haft ett antal terminer finns en hel del finesser. Man behöver inte kunna dem alla men om vi som lärare använder oss av möjligheten att ha ett bedömningsformulär för tentamen direkt i lärplattformen så är det ju också bra om vi ser till att studenterna vet att vi gör det och hur de ska kunna se bedömningen.

När vi rättade hemtentamen i den palliativa kursen nu senast blev det tydligt att vi nått ut dåligt med detta till studenterna då en student gjort många fina justeringar i sin hemtentamen men inte just de som kommenterats i bedömningen som ett krav för att nå Godkänt. Bra att det uppdagades att vi varit otydliga så vi kan bättra oss till nästa gång kursen ges. Lägger vi ner arbete på att skriva bedömningar som studenterna ska kunna ha som stöd bör de givetvis också veta att dessa finns och hur de ska hitta dem.Att uppdatera sin hemsida

Skaraborgsinstitutet, Uncategorised Posted on Thu, November 12, 2020 14:49:30

Att ha en uppdaterad hemsida är a och o i dagens digitala värld. Idag har en kollega och jag ägnat förmiddagen åt att uppdatera Skaraborgsinstitutets hemsida. Det är väl inte säkert att vi lyckades göra den väldigt rolig men vi kom i alla fall en bit på vägen mot att få den lite mer aktuell. Det är ju en bra start.Förgubbningen är total – ESO WSO 2020

Uncategorised Posted on Thu, November 12, 2020 14:45:11

Liksom vid de flesta tidigare konferenser inom stroke är förgubbningen total även vid dagens live session om “Large clinical trials”. Det är tråkigt att se att kvinnor fortfarande inte ges tillträde till talutrymme på lika villkor som män ges.

En förändring måste verkligen komma! Det kan inte bara vara överåriga män nära eller som passerat pensionsåldern som ges tillfälle att höras.