Vi har ställt om mycket av vår undervisning till Zoom, däribland föreläsningar för hela kurser då vi inte har så stora salar att vi kan ha hela kursen på plats i särskilt många salar på campus. Många av oss har rapporterat att det är fler studenter med vid föreläsningarna som ges så än när de är på campus. Detta är ju förståeligt då även den som är lite småsjuk eller har sjuka barn hemma kan delta. Vi har glatt oss åt detta.

Efter att ha haft en föreläsning via Zoom nyligen inser jag att vårt antagande kan vara felaktigt. Att studenterna har tagit sig in i mötet behöver Inet vara samma sak som att de faktiskt deltar i föreläsningen. Detta blev tydligt för mig då jag delade upp dem i breakout rooms och jag fick en rest kvar med studenter som inte anslöt till sina tilldelade rum. Inte heller svarade de när jag försökte få kontakt med dem vare sig muntligt eller via chatten. När detta upprepades med samma studenter även vid breakout room omgång två och de heller inte avslutade när föreläsningen var slut så insåg jag att de bara just anslutit till mötet.

Att vara ansluten till ett möte utan vare sig ljud eller bild på ger ju möjlighet att skapa en vision eller kanske snarare en chimär av att man är där medan man faktiskt gör något helt annat.