Sveriges television har i några program granskat vården av psykiskt funktionshindrade. De visar där att personer med psykisk funktionsnedsättning och personliga assistenter där anhöriga upplever att vården har omfattande brister efter en granskning av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och kritik från dem, kan fortsätta sin verksamhet på samma sätt som fortfarande. IVO låter sig ofta nöja med att “vårdgivaren utrett ärendet och beskriver att åtgärder har vidtagits“. Att åtgärderna ofta är obefintliga är inget som följs upp av IVO och verksamheten kan fortgå på samma skrämmande sätt som innan anmälan gjordes.

Riksrevisionen har riktat skarp kritik mot IVO som svarar att de har en del att arbeta med. För den som vill se programmen så gå in på SVT play och sök “Uppdrag granskning” där programmen återfinns.