När pandemin med covid-19 var ett faktum var det många länder som togs på sängen i fler än ett avseende. En av de saker många upptäckte var avsaknaden av beredskap och därmed lager av relevant utrustning och läkemedel. Dagens Nyheter har skrivit artiklar som beskriver både vilken stöd och hjälp som Sverige tagit emot och vilken hjälp vi själva bidragit med. Det är fint att läsa om den solidaritet som vistas sett ur ett globalt perspektiv. Du kan läsa artikeln om det stöd vi gett med länken nedan.

https://www.dn.se/sverige/sa-hjalper-sverige-omvarlden-under-pandemin/

Särskilt roligt är det att den svenska vården av seende ECMO-behandling ligger i framkant och kunnat komma andra länder till del när vi inte själva har haft behov av alla platser samt att Karolinskas skicklighet på IVA-transporter håller så hög kvalitet att den efterfrågas av andra länder. Länderna får stå för kostnaden, vilket är rimligt, men vi kan dela med oss av vår kunskap.