I spåren av covid-19 har det högljutt påståtts att palliativ vård är en vård som tar livet av människor, att syftet är att människor ska dö och att man använder läkemedel för att uppnå detta. Budskapet har varit att palliativ vård är något dåligt som ges istället för “korrekt vård” till äldre personer med covid-19. Detta är djupt beklagligt och jag välkomnar verkligen inslaget från SVTs Fråga doktorn av professor och överläkare Bertil Axelsson där den palliativa vården beskrivs på ett korrekt och sansat sätt. Klicka på länken för att se inslaget!

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vi-hjalper-inte-folk-att-do-vi-hjalper-folk-att-leva