Så här ser citeringarna ut för mina artiklar enligt Google Scholar Citations. Det är ju en tydlig trend för detta som både kan tillskrivas att tiden går men också att antalet publicerade artiklar ökar i takt med att tiden går.