Idag är det disputation för en av institutionens medarbetare i Halmstad där hon är antagen som doktorand. Det är Sofie Lundström som disputerar och vi är mitt i opponentens granskning av avhandlingen.

Hittills tycker jag att opponentens granskning löper på väl och med relevanta frågor som disputanden svarar på på bra sätt.