Jag deltar på en disputation i Halmstad idag via Zoom och sänder en liten tanke till att det är covid-19 som möjliggjort digitalt deltagande vid disputationer. Utan pandemin tror jag denna utveckling legat långt fram i tiden. Detta är kanske en av få positiva saker som pandemin fört med sig. Jag hade nog inte kunnat delta vid disputationen om jag varit tvungen att delta på plats i Halmstad. Det ligger ju inte precis i nära vare sig mig eller vår arbetsplats Högskolan Väst.