I den webbaserade strokekompetensutbildningen har vi en IKT-pedagog i den mindre arbetsgruppen. Han heter Per och är från Norrland. Lugn och trygg finns han där när saker känns svåra. Vi har anmält ett bidrag till NU2020, den stora pedagogiska konferensen som nu har omvandlats till digitalt format. I och med det konverterades vår muntliga presentation till en digital poster på max 4 ppt-slides och max 5 minuter.

Jag gjorde ett första utkast och sedan fyllde Per på, vi bollade idéer och sedan gjorde han om den. Den blev så bra. Sedan spelade jag in ljudet och den blev … 5:37. Lite för mycket över den stipulerade max-tiden. Då satte Per redigeringssaxen i den och vips var den 5:10. Alla små extra sekunder i bildövergångarna är borta och nu är filmen så bra! Det märks att han verkligen kan sitt arbete! Lyckos polisutbildningen som lyckats snärja en så skicklig pedagog!