Idag var jag på min kliniska arbetsplats för att diskutera kommande utbildningsdagar. Tältet där personer med misstänkt covid-19 fanns kvar utanför akutmottagningen men entrévärdarna vid huvudentrén var borta. Vid hissarna fanns följande information.

Avdelningarna är fortfarande låsta men besök är alltså möjliga om än i begränsad omfattning. Det här är det nya normala.