Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Digital disputation på HV idag

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, September 25, 2020 11:29:51

Jag deltar just i en digital disputation på Högskolan Väst. Det är Jennie Ryding, en kollega på HV som ja gick en kurs med i höstas som disputerar. Ämnet är reflektion som en del av det professionella lärandet. Mycket intressant att ta del av.

Hämta avhandlingen här: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1463674&dswid=6105


Viktiga fynd om covid-19

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, September 25, 2020 07:24:12

Idag rapporterar media om flera viktiga nyheter om covid-19. En av studierna har funnit en bugg i cellerna, en slags genetisk defekt som funnits hos många som dött eller blivit svårt sjuka av covid-19. Defekten innebär att dessa personer saknar ett protein 1-interfeon, som utgör en av kroppens första försvar mot virus. Forskarna fann också att ca 10 % hade antikroppar mot sitt eget försvar. Båda dessa innebär att kroppens första försvarslinje brister. Läs mer med länken nedan.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OQnAg1/fel-i-cellerna-kan-forklara-coronagata-hapnadsvackande

Utöver detta har rapporterades det igår om att forskare i Umeå tror sig ha hittat en förklaring till den svåra lungsvikt som personer som dött till följd av covid-19 lidit av. Lungorna har vistas vara fyllda av klar flytande gelé bestående av molekylen hyaluronan. Det är en molekyl som ökar vid inflammatoriska tillstånd. Nu återstår bara för forskarna att förstå mer om detta och så förstås se om man kan hitta någon behandling. Här kan du läsa mer om detta.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ga1gLq/coronaoffer-hade-flytande-gele-i-lungorna