Att inget är som väntans tider sägs ofta om tiden för graviditet. Där kan det möjligen vara sant. Att vänta på saker i andra sammanhang är däremot inte självklart lika positivt. Just nu väntar jag på att de examensarbeten jag examinerat ska komma tillbaka efter revideringar. Det är alls inte en lika spännande och förväntansfull väntan som det var att vänta barn …

Tyvärr hade denna post fastnat i cyberrymden. Min väntan är för länge sedan över, men innehållet i övrigt är lika sant för det.