Idag har jag haft examinerande seminarium via Zoom med studenter i mindre grupper. Förmiddagens seminarium förlöpte utan bekymmer men under eftermiddagen hade en student problem med att hen kastades ut ur seminariet upprepade gånger.

Mot slutet av seminariet, när jag hade släppt ut studenterna i Break-out rooms och var inne i ett av dessa rum så åkte jag själv ut ur seminariet! Inte kunde jag ta mig in igen utan fick skapa ett nytt möte där jag fick samla ihop studenterna. Det är kul med teknik …