Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Citerade!

Forskning Posted on Tue, September 22, 2020 23:06:41

Min kollega Malin och jag har skrivit ett kapitel i en bok om digitalisering av högre utbildning. Nu har redaktören skrivit en artikel (till, detta är nummer två) om boken där han för ett längre resonemang om det vi skriver om i vårt kapitel. Det känns jätteroligt! Vi tycker nog inte själva att det vi gjorde var så märkvärdigt som det verkar när han skriver om det.Jag åkte ut – ur mitt eget seminarium

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, September 22, 2020 23:02:39

Idag har jag haft examinerande seminarium via Zoom med studenter i mindre grupper. Förmiddagens seminarium förlöpte utan bekymmer men under eftermiddagen hade en student problem med att hen kastades ut ur seminariet upprepade gånger.

Mot slutet av seminariet, när jag hade släppt ut studenterna i Break-out rooms och var inne i ett av dessa rum så åkte jag själv ut ur seminariet! Inte kunde jag ta mig in igen utan fick skapa ett nytt möte där jag fick samla ihop studenterna. Det är kul med teknik …