Jag har palliativ vård som mitt specialområde. Det är där delar av min expertis ligger. Jag ingår i den palliativa kursen på grundnivå och föreläser där och är kursansvarig för inriktningskurserna i specialistprogrammet för palliativ vård där jag också föreläser, har seminarier mm.

Att mitt i en föreläsning om palliativ vård få beskedet att någon nära en har gått bort, det är en annan sak. Då är jag inte expert längre, då är jag bara jag.