Jag har just lyssnat på ett program i SR-play om cykelhjälmar. Jag visste inte att det fanns en debatt om ifall det skulle vara bra eller dåligt med en lag om cykelhjälm. För min del är saken klar, det vore bra med en lag om cykelhjälm. De som är mot detta menar att detta skulle kunna medföra att människor slutar cykla och att hjälm ändå inte skyddar mot olyckor. Nej en cykelhjälm skyddar ju inte mot olyckor, den skyddar vid olyckor.

De som är mot en lag menar att man hellre vill se åtgärder som förebygger olyckor. Jag menar att man kan ha båda dessa tankar igång samtidigt, dels bygga säkra cykelvägar, göra planskilda korsningar, ha god tillsyn på cykelvägar, sanda, skotta osv men samtidigt ha en lag som säger att man ska ha hjälm, om olyckan ändå är framme. Hur tänker ni om detta?