Jag har just tryckt på knappen som re–submittade vårt manus efter revidering. Nu är det bara att invänta editorns beslut.