Under min doktorandtid så blev vi varnade för att ge oss in i det området då det är så rörigt. Vad som är vad, hur olika begrepp relaterar till varandra och vilka instrument som mäter vad är inte helt tydligt. För vissa instrument verkar också en viss förskjutning av vad man anser det mäta förekomma över tid vilket inte heller underlättar.

Ja och nu så sitter jag med ett manus som just rör sig i detta område och inser att jaaa, det är ett träsk 🙂