Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Re-submission av artikel

Forskning Posted on Wed, September 09, 2020 23:07:04

Jag har just tryckt på knappen som re–submittade vårt manus efter revidering. Nu är det bara att invänta editorns beslut.Nordens sjuksköterskeföreningar firar 100 år av samarbete!

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, September 09, 2020 09:09:28

Nu i september är det 100 år sedan de Nordiska sjuksköterskeföreningarna beslöt att gå samman i en gemensam nordisk organisation för sjuksköterskor, Sjuksköterskornas Samarbete i Norden (SSN). Vid det första mötet deltog inte mindre än 1000 sjuksköterskor och de lät sig fotograferas utanför det danska parlamentet. Fotot kan du se i skriften nedan (googla så hittar du den) Härligt att samarbetet består än idag!

SSNs jubileumsskrift


Livskvalitetsträsket …

Forskning Posted on Wed, September 09, 2020 00:09:45

Under min doktorandtid så blev vi varnade för att ge oss in i det området då det är så rörigt. Vad som är vad, hur olika begrepp relaterar till varandra och vilka instrument som mäter vad är inte helt tydligt. För vissa instrument verkar också en viss förskjutning av vad man anser det mäta förekomma över tid vilket inte heller underlättar.

Ja och nu så sitter jag med ett manus som just rör sig i detta område och inser att jaaa, det är ett träsk 🙂