Idag har jag för första gången varit med och tagit fram förslag för fördelning av forskningsmedel för Skaraborgsinstitutet. Det var en lärorik dag men med en förvånansvärt stor samstämmighet, vilket i och för sig känns bra. Som grund för besluten fanns vetenskapliga rådens bedömningar vilket är en stor tillgång. Här kan vi alltså få stöd för beslut vilket känns särskilt bra när besluten kanske inte är så som den sökande önskat.

Förutom att handla om de enskilda ansökningarna så diskuterade vi också ett antal policyfrågor vilket också är nog så viktigt. Frågor om hur vi ska tänka kring olika aspekter är såklart viktigt att rett ut innan man börjar fördela de medel som finns.

Nu gäller bara att se om de förslag till beslut vi tagit fram ges bifall av styrelsen.