Det har kommit en alldeles färsk artikel, en observationsstudie med patienter som haft akut koronart syndrom dvs en akut hjärthändelse t.ex. hjärtinfarkt eller kärlkramp och som fått antingen ticagrelor eller clopidogrel som behandling i efterförloppet. Studien visar att behandling med ticagrelor var förenat med en förhöjd risk att dö eller drabbas av hjärnblödning men också med en minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller ischemisk stroke.

Studier som denna visar tydligt på vikten av att studera effekten av läkemedel i större studier efter att de fått sitt godkännande som läkemedel. Detta resultat behöver man se om man kan upprepa i en randomiserad studie för att kunna påstå att det är på det här sättet. Det kan ju ha funnits en klinisk skillnad mellan de patienter som gavs det ena eller andra av dessa läkemedel som avgjorde valet av läkemedel dvs att de kanske utgör olika delpopulationer med olika karakteristika vilket då skulle kunna ge det här resultatet.

Artikeln sätter också fokus på något viktigt. Nämligen att ett läkemedel inte bara har fördelar utan också nackdelar. Här får man alltså balansera risken att dö eller få hjärnblödning mot risken få hjärtinfarkt eller hjärninfarkt. Ett inte alldeles lätt eller självklart val.