Vad är det som fått detta entusiastiska utrop? Jo det var referenshanteringssystemet EndNote som jag igår hade första delen av en tvådelade seminarieserie om i Skaraborgsinstitutets regi. Det var inte mindre än 16 deltagare, några på plats på Regionens Hus i Skövde och resten med på länk.

Att ha möten eller seminarium med en del på plats och en del på länk är inte alltid helt enkelt men jag tror det fungerade ok.

Roligare var då deltagarna entusiasm över att ha fått bra information om EndNote och över att upptäcka flera fördelar och bra saker med det som de antingen inte vetat om eller fått itutat sig att det inte var så det fungerade. Nu ser jag fram mot del 2 i mitten av oktober.