Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Terminens första föreläsning är färdig!

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, August 26, 2020 15:05:59

Jag har just lagt sista handen vid den första föreläsningen jag ska ha den här terminen. Visst finns det saker att slipa på men om jag inte hinner titta på den igen så är den helt ok. Det känns riktigt bra.Även negativa resultat bör publiceras

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Wed, August 26, 2020 00:08:54

I dagarna har det publicerats studier som visar på negativa resultat inom stroke-området. Negativa resultat är resultat som inte är de man förväntat sig vid prövning av läkemedel eller behandling.

I det här fallet är det långtidsbehandling med SSRI efter stroke där hypotesen var att det skulle främja återhämtningen efter stroke och alltså vara positivt för patienterna. Så var nu alltså inte fallet. Andelen som var deprimerade minskade visserligen men andelen som fick frakturer och lågt natrium i blodet ökade.

Att sådana negativa resultat publiceras är av största vikt. Dels är det såklart viktigt att resultatet kommer fram så man inte behandlar människor med ett läkemedel som ger mer skada än nytta men dels är det viktigt för att inte andra forskare ska göra fler studier med samma läkemedel då detta skulle vara slöseri med forskningsmedel.Sjuk i covid-19 mer än en gång

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, August 26, 2020 00:02:06

I dagarna har det för första gången rapporterats om personer som insjuknat i covid-19 en andra gång. Den ena av dem var ordentligt sjuk första gången och hade inte ens märkt att den insjuknat en andra gång men var positiv för covid-19 vid provtagning. Den andra hade det motsatta mönstret, den var inte så sjuk första gången och blev ordentligt sjuk andra insjuknandet.

Än är det väl för tidigt att dra så stora slutsatser av dessa två fall men de visar i alla fall tydligt att den immunitet som man får vid genomgången infektion inte behöver vara särskilt lång. Här var tiden bara ca 4,5 månader och det får ju ses som tämligt kort i det här perspektivet. Att man inte verkar insjukna mycket svårt två gånger så tätt kan ju också vara en tröst.

Vi får antagligen anledning att komma tillbaka till detta längre fram.