Min artikel om studenters närvaro vid frivilliga lärtillfällen i relation till att klara examinationer är en av mina mest lästa artiklar. Den fick också en del uppmärksamhet i media då den publicerades. Båda dessa saker är såklart roliga.