Vår artikel om studenters lärande har citerats. Det är dess första citering och det känns alltid lite speciellt. Det är en artikel i samma tidskrift som den är citerad i och den artikeln finns nu publicerad “ahead of print”.