Jag har gjort en del reviewer av artiklar som submittats till olika tidskrifter och räknade idag efter att det inte är mindre än 6 stycken som jag gjort under juni och juli. Flitens lampa har alltså lyst ordentligt.