Att vi befinner oss i en ny tid syns redan på utsidan av sjukhuset. För den som avser att besöka akutmottagningen blir detta tydligt redan när man kör fram mot sjukhuset.

Här är akutens entré, dock sedd från sjukhuset då tältet syntes bättre då. Det är fint att se att vi i alla fall har en viss katastrofberedskap, även om det under våren varit tydligt att den varit alldeles för dålig.