Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Nya inslag på sjukhusets avdelningar

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, July 09, 2020 23:15:22

Vart man kommer på sjukhuset så är det en massa nya inslag så här i covid-19-tider. Detta var en helt ny syn som mötte mig när jag kom till jobbet för min första arbetsdag i sommar.

Visir att använda i patientnära arbete för att skydda patienterna från oss om vi skulle vara smittade utan att ha symtom och den illaluktande ytdesinfektion som ska användas för rengöring av dessa.


Mest citerad citeras igen

Forskning Posted on Thu, July 09, 2020 00:00:35

Min mest citerade artikel har just fått ännu en citering. Det är min metodartikel om narrativ metod som citerats i en precis rykande färsk artikel i tidskriften Health Services and Delivery Research. Det är jätteroligt att den här artikeln citeras så flitigt, inte minst med tanke på att den tillkom lite av en slump. Den empiriska artikel jag skrev på blev för omfattande så vi bröt ut den delen som handlade om metoden och gjorde en egen artikel om den. Ett lyckokast kan man säga så här i backspegeln.