Götene kommun har tagit hjälp av en lokal humorgrupp för att förmedla det som är viktigt så här i dessa tider då covid-19 styr vår vardag.

Jag tycker detta är ett bra initiativ för att på ett lättsamt sätt försöka nå kommuninnevånarna.