Trots att det gått nästan en månad sedan terminen var slut har jag fortfarande arbete kvar att göra. Jag inväntar omexaminaitoner för tentor och ytterligare något examensarbete som är i slutfas. Vi arbetar med översyn av kurs-PM för den kurs jag är kursansvarig för med start i september och jag förberedera föreläsningar jag har i terminens inledning. Det sistnämnda skulle väl i och för sig kunna anstå tills efter semestern men det är ju också skönt att ha detta gjort.

Tillsammans med min kollega Malin förbereder jag också två föreläsningar vi ska ha i högskolans nya forskarutbildning. Vi ska föreläsa om forskningsetik och forskarens etik och det är också planerat till i bröjan av september så att i alla fall ha startat dessa tankar nu känns tppen. Då vet vi att vi kommer få till det även om höstens inledning skulle innebära mycket och oväntade arbetsuppgifter.