Jag hörde en kvinna prata på radion om hur hon fallit och fått en fraktur som hon fått “omgipsad” på akuten. Nej tänkte jag det har hon säkert inte fått utan hon har fått den gipsad. Omgipsad betyder ju i alla fall för den som är i vården att den har varit gipsad en gång och så har man gjort det igen, antagligen för att det inte blev bra första gången eller för att svullnanden lagt sig och gipset inte längre ger det stöd det ska.

Min tanke hade dock fastnat i det lilla ordet “om” och funderade över hur det kom sig att hon använde detta ord. Då kom jag att tänka på “omplåstrad“. Där har “om” inte alls samma betydelse som i ordet omgipsad. Här är det inte nödvändigt att det är något som görs igen utan här innebär “om” att det inte är jag själv som plåstrar utan det är någon annan som gör det. Här signalerar alltså “om” en passivitet hos den som är subjekt. Hur blev det så här?