Man upphör aldrig att förvånas över hur saker är organiserade. I systemet vi rapporterar betyg kan man t.ex. ange moment som måste vara utförda i en kurs men som inte är kopplade till någon poäng i kursen, dvs obligatoriska moment. Dessa kallas i systemet för “resultatnoteringar”. Till skillnad från de examinerande momenten som är kopplade till poäng och som ligger kvar från kurs till kurs så “försvinner” resultatnoteringarna när en ny kurs startar. Det innebär alltså att om jag fortsatt vill ha dem i kursen så måste jag anmäla det varje gång kursen ges. Av vilken anledning det är så kan man undra.

Om man vill ändra något i den provuppsättning som gäller för respektive kurs så finns det ett särskilt tidsfönster när man får göra det. Om jag alltså inser att den här provuppsättningen vi har är inte bra, den vill jag ändra till nästa gång kursen ges och kursen bara ges under höstterminen så är fönstret för att ändra provuppsättningen i januari. Om jag då inser detta redan i september så får jag vackert vänta tills januari innan jag kan skicka in dessa ändringar som ska gälla nästa gång kursen ges. Samma gäller om jag kommer på det under våren när jag planerar för höstens kursstart. Då har tåget gått för den höstens start och jag måste då invänta januari med risk för att jag missar detta mitt i allt annat som är att hantera då och så kan det då fortsätta i det oändliga. Alternativet hade ju varit att man kunde anmäla ändrade provkoder när man ville/kom på att det behövdes men att de såklart låg kvar obehandlade tills tidsfönstret för detta kom och då kunde en administratör ta hand om dessa.

I lärplattformen finns möjlighet att ha en utvärderingsenkät till studenterna som dyker upp i slutet av varje kurs. Alla kurser har en sådan utvärdering. Alla kursansvariga ska sedan sammanställa dessa svar och lägga ut en kommentar till studenterna i kursen om vad utvärderingen visat och vilka åtgärder man tänkt vidta eller förändringar man tänkt göra i kursen med anledning av det utvärderingen visar. Tro nu inte att utvärderingen skickas till respektive kursansvarig, nej till vårt akademistöd skickas den eller så får man själv maila personen som har hand om utvärderingarna och efterfråga den.

Varför i herrans namn skapar man sådana här tröga och kontraproduktiva system?! Det finns nog med illegitima arbetsuppgifter ändå!