ReserachGate meddelade mig i veckan att den artikel som jag och min fd bihandledare skrev som sammanfattar resultatet av alla artiklar i min avhandling, och belyser kommunikationens betydelse vid bråd död till följd av stroke har lästs 100 gånger. Kul att artikeln blir läst!