Så här i tider av Covid-19 är det fler än förr som blivit medvetna om att ECMO-behandling finns. ECMO är den mest avancerade intensivvård man kan få och innebär att både hjärtats och lungornas funktion tas över av en maskin och syresätter blodet utanför kroppen. Det finns bara ECMO-platser på ett fåtal ställen i Sverige och är är en fin film som Karolinska sjukhuset gjort om detta.

I vanliga fall finns det tre ECMO-platser i Sverige, alla i Stockholm men dessa kan ökas till 16 i en situation som under den nu pågående pandemin. Tillsammans med den vård som kan startas på landets övriga thoraxkirurgiska kliniker ska Sverige i en nödsituation kunna ha upp mot 37 ECMO-platser igång, om personal kan rekryters för dessa då vill säga. Det är i så fall en situation då mycket annan vård får sättas på undantag.