På söndag är det dags att lämna in examensarbetet för att det ska kunna examineras i terminens sista vecka. Febril aktivitet pågår både för mig med att ordna allt inför inlämningarna och skicka ut information till alla berörda. Men aktiviteten är hög också bland studenterna och det märks att de inlämningen närmar sig genom alla de mail med frågor jag börjat få. Ja det är ju när det drar ihop sig som frågor blir aktuella.