Jag har just submittat ett manus till en tidskrift och ett abstrakt till en konferens. Det är inte precis så att man submittar manus varje dag och detsamma gäller för abstrakt så att göra det på samma dag är mer ovanligt.

Nu är det enda att göra att luta sig tillbaka och invänta besked. För artikeln vet man aldrig när det kommer men för abstraktet lämnas besked “Early March”. Konferensen det gäller är ESO och WSO gemensamma konferens i Wien i maj.

European Stroke Organisation Conference (ESOC)