Den här veckan examinerar vi examensarbeten. Att göra det är en ganska krävande uppgift som tar en hel del tid i anspråk. Man måste vara skärpt hela tiden när man läser arbetena för det är många saker som ska granskas. Det är lätt att låta sig distraheras när man kommer till de lite mer tunga bitarna i arbetet eller sådana som ofta brukar kunna vara mer problematiska. Ett mail-pling fångar lätt uppmärksamheten för att ge lite respit i sitt läsande.

Examensarbetet består ju av flera olika delar och det är också ett sätt att fortsätta arbetet med examinationen men ändå kunna skjuta på att ta sig an de lite mer tunga bitarna. – Nej men då läser jag en tabell i bilagorna nu, eller så kan man ju alltid ge sig i kast med referenserna. Ja för jag tycker ju att referenser är roligt!