Idag tog jag fram texten för examinationen i kursen Praktisk kunskap som jag går. Inlämningen närmar sig och min text har nu vilat sedan före julhelgerna. Jag kan inte nog trycka på fördelarna med och värdet i att ha tid att låta sin text vila. När jag nu läste min text såg jag flera saker som upprepningar, oklara resonemang och oavslutade reflektioner som behövde åtgärdas.

Att vara ifrån sin text, om så bara för någon enstaka dag ger möjligheten till en viss distans och att se saker i texten som man lätt missar när man arbetar intensivt med sin text. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ha den framförhållningen att man kan ge sig själv den här möjligheten.