dag var det regional strokedag i Göteborg. Ämnena för dagen var bland annat standardiserade vårdförlopp (SVF) och utökat trombektomifönster. Som vanligt var det Lars Rosengren som är ordförande i det regionala strokerådet som höll i dagen.

Under eftermiddagen pratade både två kuratorer från SU och en sexolog från Skaraborgs sjukhus i Skövde om sina respektive områden och de gjorde det väldigt bra! Synda att det var ett decimerat antal deltagare idag mot hur det brukar vara.