I HLR-utbildningen för sjuksköterskestudenter använder vi dockor som ger återkoppling via en app. Där ges studenterna visuell återkoppling på sitt genomförande och de får också en sammanfattning av hur de presterade.

Studenterna brukar tycka att det ger mycket att få den här tydliga återkopplingen på det de gör. När studenterna presterat så här bra som visas ovan är det inte svårt att förstå glädjen i det.