På Samoa pågår just nu ett allvarligt utbrott av mässling. Skolor liksom myndigheter har stängts för att stoppa utbrottet och massvaccinationer har inletts för att få bukt med utbrottet.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/myndigheter-stangs-pa-samoa-for-att-stoppa-masslingsutbrott

Mässling är en barnsjukdom och en av de mest smittsamma sjukdomarna som finns. De flesta som drabbas är barn och det är också de som i störst utsträckning drabbas så svårt att de avlider. Sjukdomen i sig kan vara allvarlig och leda till döden men har också både följdsjukdomar och komplikationer som är allvarliga. Av den anledningen är det alltså viktigt att vaccinera barn mot mässlingen.

På Samoa har 3728 personer smittats sedan i slutet av oktober, dvs på bara ca sex veckor och av dessa har 53 dött. Dödligheten hos de smittade ligger på ca 1,5 procent. Samoa har en befolkning på ca 200 000 personer och om man översätter dessa siffror till Sverige så skulle det motsvara att drygt 185.000 personer insjuknat och nästan 2800 dött.

För att vaccinationer ska ha en god effekt ur ett befolkningsperspektiv behöver vaccinationsgraden i ett land vara god. När den sjunker under en viss nivå blir skyddet i befolkningen som grupp inte särskilt bra. Vaccinationsgraden för mässling i Samoa är bara runt 35 % medan det i Sverige är en täckningsgrad på ca 95 %. På Samoa har man i massvaccinationen vaccinerat ca 57 000 personer, dvs mer än en fjärdedel av befolkningen. För Sveriges del skulle det motsvara vaccination av 2,5 miljoner personer. Det är en oerhörd insats som gjorts men den har tyvärr ännu inte fått bukt med utbrottet. Antalet insjuknade har femfaldigast och antalet dödsfall har niofaldigast senaste tiden. Läget är alltså mycket allvarligt.