Jag håller på att submitta en artikel till en tidskrift och de kräver VAT-numret till den egna organisationen, trots att det inte är en kostnad kopplad till ev. publicering av artikeln om den håller sig inom ramarna för antalet tillåtna ord och det gör vår artikel.

Ja det är ju inget jag har i huvudet och inte hittar jag det via internet heller. Nu kan jag alltså inte submitta idag för att man kräver ett nummer som man inte ska använda till något. Det är ju logiskt … eller inte.