Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Ojämlik hälsa – finska invandrare

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, November 19, 2019 23:43:51

Idag har det i media tagits upp att personer som kom från Finland som arbetskraftsinvandring under 1960-70-talet pensionerats tidigare än personer födda i Sverige. Orsaken anges vara att dessa personer arbetat med tyngre jobb både i tillverkningsindustri och i vården. Därigenom har de alltså slitits ut mer än jämnåriga personer med svenskt ursprung.

Jag funderar över om vi kommer dra lärdom av detta för dagens situation i Sverige?Varför VAT-nummer? Submission med förhinder

Forskning Posted on Tue, November 19, 2019 23:38:18

Jag håller på att submitta en artikel till en tidskrift och de kräver VAT-numret till den egna organisationen, trots att det inte är en kostnad kopplad till ev. publicering av artikeln om den håller sig inom ramarna för antalet tillåtna ord och det gör vår artikel.

Ja det är ju inget jag har i huvudet och inte hittar jag det via internet heller. Nu kan jag alltså inte submitta idag för att man kräver ett nummer som man inte ska använda till något. Det är ju logiskt … eller inte.