Jag har fått förfrågan om att reviewa ett manus för en artikel. De säger sig använda hermeneutisk metod enligt Gadamer. Gadamer betonar öppenheten i intervjun och att den intervjuade själv ska få avgränsa och bestämma vad som ingår i det som intervjuaren är intresserad av att få veta mer om. En öppen inledande fråga brukar anses vara rimligt och att man sedan ställer uppföljande och fördjupande frågor. I den här studien har de en väldigt detaljerad frågeguide med ett tiotal frågor!

Författarna behöver beskriva hur de anser att detta går ihop med Gadamers hermeneutik för att jag metoden ska kunna anses vara använd på korrekt sätt. Kul att få reviewa en artikel med hermeneutisk metod. Det är inte så vanligt så det var roligt att få damma av sina hermeneutiska kunskaper.