Under föregående vecka var det stora antal datorer som kraschat i Västra Götalandsregionen en riksnyhet, ja en lokal nyhet också såklart. Skaraborgs sjukhus chefläkare Christer Printz intervjuades om de 300 datorer som kraschat vid Skaraborgs sjukhus och menade att det inte var något stort problem just i dessa verksamheter. Trehundra datorer är självklart många men sjukhuset har betydligt fler än så. På just den avdelning där jag arbetar meddelade vår IT-ansvariga sjuksköterska att vi bara har en sådan dator som varit berörd. För just vår verksamhet är det alltså helt klart inget stort problem.

Att det inte är problematiskt för vare sig vår enheter eller flera andra på sjukhuset är såklart bra men det förtar inte problemet. Västra Götalandsregionen har gått ut med att de planerar för utbyte av hårddisken för alla datorer av denna modell vilket totalt uppgavs vara 17 000 datorer! Då är det ett stort problem även om enskilda verksamheter klarar sig hyfsat.

Under föregående vecka var problemet så stort och kraftigt eskalerat att flera sjukhus i VGR till och med gick upp i stabsläge vilket du kan läsa om här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3XkoX/sjukhus-i-stabslage-nar-datorer-kraschar

Nu verkar ändå problemet vara under kontroll och flera sjukhus har kunnat dra tillbaka stabsläget. Att hitta orsaken till problemet står nu högt på listan liksom att dels fixa redan kraschade datorer och börja byta hårddiskar på datorer som ännu är hela innan de också kraschar. Hur lång tide det kommer att ta har angetts vara lite osäkert men bedömningen är att det inte kommer vara löst under 2019 i alla fall.