Ibland vill studenterna i sina examensarbeten visa något särskilt och låter denna önskan styra val av artiklar för sina litteraturbaserade studier, där artiklar, med från studentens perspektiv icke-önskvärt resultat, exkluderas utan vetenskapligt hållbar orsak. Så kan man givetvis inte göra och detta tar vi upp i både kursen om vetenskaplig teori och metod och i själva examensarbetskursen.

Idag har jag själv suttit i en motsvarande situation där jag “ser saker” i mitt datamaterial som jag vill visa med deskriptiva statistik men efter att ha arbetet med data halva dagen idag, tillsammans med min statistiske vän, så får jag lov att erkänna för mig själv att jag vill göra just det jag säger att man inte får i forskning. Jag vill visa det jag vill att data ska visa och inte det de visar i verkligheten. Så hur djupt det än smärtar mig får jag nu konstatera att delar av det jag tycker mig se i data inte är verkligt utan bara mina egna önskningar. Åhh så trist