Vi har bytt ut granskningsmallarna som studenterna i sjuksköterskeprogrammet ska använda för att granska vetenskapliga artiklar. De gamla har mött mycket kritik från både studenter och lärare. De punkter som granskats har inte varit tillräckligt allmänna utan varit utformade med specifika metoder i åtanke. Detta har gjort dem mindre användbara. Nu har mallarna reviderats och vi har gjort ett byte rakt av.

Parallellt med detta har vi identifierat en mindre genomtänkt progression genom sjuksköterskeprogrammet avseende det vetenskapliga ämnet och som en del av att komma till rätta med detta har vi som kursansvariga för kursen Vetenskaplig teori och metod fått i uppdrag att se över vilka delar i granskningsmallarna som ska användas för vilket läsår. Det är här studenterna kommer in. Senast jag träffade de studenter som går den kursen nu frågade jag om vilka punkter de ansåg fungerade väl för de olika läsåren. Just dessa studenter brottas ju just med dessa mallar och har också tidigare använt de gamla mallarna. Vilka kan alltså vara bättre att fråga om detta än de?

Först hade jag själv gått igenom mallarna och försökt fördela granskningspunkterna för att ha en egen förståelse. Sedan fick studenterna tycka till och det var roligt att se att studenterna och jag hade ganska lika syn på detta. Det var egentligen ganska få granskningspunkter vi inte var ense om. Fint! Då är det väl bara att testa hur detta faller ut i verkligheten också. Tack till er som var med och funderade över detta tillsammans med mig!