Jag har blivit erbjuden att vara en del av stor review av vetenskapliga artiklar inom nursing-området. På min lott har initialt granskningen av tio artiklar av författare vars efternamn alla börjar på “o” fallit. Eller det var bara nästan sant, några av dem börjar faktiskt på “ö”.

Om jag förstår det rätt är jag granskare 39 vilket då borde innebära att det är 390 artiklar som ingår fram till och med “o” i alfabetet och att det skulle kunna vara ungefär lika många artiklar till som ingår i denna gallringsomgång. En ganska omfattande review alltså. Kul att vara en del av ett sådant projekt. Smart att engagera många forskare för att snabba på arbetsprocessen.