Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Review på “O”

Forskning Posted on Tue, October 29, 2019 15:51:58

Jag har blivit erbjuden att vara en del av stor review av vetenskapliga artiklar inom nursing-området. På min lott har initialt granskningen av tio artiklar av författare vars efternamn alla börjar på “o” fallit. Eller det var bara nästan sant, några av dem börjar faktiskt på “ö”.

Om jag förstår det rätt är jag granskare 39 vilket då borde innebära att det är 390 artiklar som ingår fram till och med “o” i alfabetet och att det skulle kunna vara ungefär lika många artiklar till som ingår i denna gallringsomgång. En ganska omfattande review alltså. Kul att vara en del av ett sådant projekt. Smart att engagera många forskare för att snabba på arbetsprocessen.I rättan tid

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, October 29, 2019 15:45:48

Ibland är man precis i rättan tid. Så var det för mig idag när jag ringde till chefen på min kliniska arbetsplats. Det hade kört ihop sig lite och en insats från mig var önskvärd. Det löser vi.